MSI P55A Fuzion BIOS Download

MSI P55A Fuzion BIOS.

Changes in each version of BIOS :

Version 1.2

1. Update LAN option ROM.

Version 1.1

1. Update CPU module.
2. Update CPU micro code.
3. Update M-Flash module.

Version 1.0

1. First release.