OKI Printer OkiPOS425D 180/90 dpi Driver Download

OKI Printer OkiPOS425D 180/90 dpi Driver for Windows 9x/ME/NT4/2000.