MSi P67A-C43 (B3) BIOS Download

MSi P67A-C43 (B3) BIOS.

Changes in each version of BIOS :

Version 1.H

1. Update CPU micro code.
2. Update RAID option ROM.
3. Update M-Flash module.

Version 1.E

1. Update CPU Micro Code.
2. Update memory module.
3. Update M-Flash module.

Version 1.D

1. Adjust BIOS LOGO.